Enquête supermarkt

Enquête behoefteonderzoek naar supermarkt met andere functies voor ontmoeten en verbinden in Kulturhus Rossum

De afgelopen jaren zijn er diverse voorzieningen uit Rossum verdwenen. De peuterspeelzaal heeft het Kulturhus enkele jaren geleden verlaten evenals de Rabobank. Wel is de pinautomaat nog gebleven. Ook is de supermarkt gesloten, een deceptie voor met name de oudere inwoners. De twee plaatselijke horecabedrijven in het dorp zijn van maandag tot en met woensdag overdag gesloten en openen pas ‘s avonds of zomers om 16.00 uur. Daarnaast sluiten ze ook soms in vakantieperiodes, terwijl er onlangs nog een fietsknooppuntenroute door het dorp is geleid. Tot slot is het besluit genomen om de Openbare Bibliotheek te sluiten. Initiatieven in het dorp hebben geleid tot een eigen Dorpsbieb, maar deze is een stuk kleiner dan de vertrokken bieb.

Om de leefbaarheid voor nu en de toekomst te waarborgen is het belangrijk dat er een gezond voorzieningenniveau is in Rossum. Het Kulturhus en de dorpsraad willen daarom aanvullen op wat verdwenen is en invullen wat er niet is. Een van de opties is het onderbrengen van een supermarkt in het Kulturhus met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die er een zinvolle dagbesteding vinden. Zo’n supermarkt met tafels waar mensen een praatje kunnen maken, gezamenlijk koffie drinken en de krant lezen met de pas geopende Dorpsbieb in de ruimte ernaast.
Het moet een plek worden, waar men niet alleen voor boodschappen, maar ook voor die andere dagelijkse behoeften terecht kan. Een plek kortom voor ontmoeten en verbinden; een plek die het Kulturhus als huiskamer van Rossum zal versterken.
We sluiten aan bij de Thijpein-plannen van de Dorpsraad om het centrum van het dorp groener en gezelliger te maken o.a. door het inrichten van een terras aan de pleinkant van de CoCeR.

Vanuit het Kulturhus en de Dorpsraad verkennen we de mogelijkheden voor de realisatie van zo’n supermarkt met maaltijdservice en dag-horecavoorziening/lunchroom in en vóór het Kulturhus. In Frank Diepenmaat hebben we al een mogelijke exploitant gevonden. Echter horen we ook graag van je welke behoeften er zijn t.a.v. deze voorzieningen en of er nog andere wensen en behoeften zijn, zodat we met goede plannen richting de Provincie en gemeente kunnen gaan en daarmee samen Rossum leefbaar houden.

Het invullen van de enquête kost maximaal 10 minuten en geeft ons veel inzicht in de behoefte en het draagvlak. 

Naar de enquête.


Bedankt alvast,


Bestuur Kulturhus 

Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe
Frank Diepenmaat