Aanpak verkeersveiligheid op de provinciale weg N736

Persbericht

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, Politie en Dorpsraad Rossum, Lemselo en Volthe.

Zwolle, 17 mei 2013

Aanpak verkeersveiligheid op provinciale weg N736 Oldenzaal-Ootmarsum

Verbeteren zichtbaarheid kruispunten en snelheidscontroles

Door snelheidscontroles en het verbeteren van de zichtbaarheid van kruispunten door bijvoorbeeld het plaatsen van schrikhekken met rood-witmarkering en verlichting zal de verkeersveiligheid op de provinciale weg tussen Oldenzaal en Ootmarsum (N736) flink verbeteren.

Dit maatregelenpakket hebben de provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, Politie en dorpsraad Rossum/Volthe/Lemselo samen afgesproken. Daarnaast is er aandacht voor verkeersveiligheideducatie. Hiervoor gaat de dorpsraad in overleg met de locale verenigingen om te kijken op welke wijze ze de jeugd kunnen betrekken bij een veilige verkeersdeelname. Met de uitvoering van het maatregelenpakket, dat de vier partijen met elkaar hebben afgesproken, wordt deze zomer nog gestart.

Op de Oldenzaalsestraat tussen Rossum en Oldenzaal vinden met name kop-staartbotsingen en voorrangsongevallen plaats, met meestal blikschade als gevolg. Uit Politie meting blijkt dat er vaak veel te hard gereden wordt. Daarom gaat de Politie starten met extra verkeerscontroles.

Voor de dorpsraad Rossum, Lemselo en Volthe waren de rijsnelheid en de oversteekbaarheid van de weg reden om begin februari 2013 hun gevoel van onveiligheid met een petitie, vergezeld van 518 handtekeningen, onder de aandacht te brengen van de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland. De provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, Politie en de dorpsraad verwachten dat de voorgestelde maatregelen zullen bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid op het traject.

Informatie: Petra Timmer, team Communicatie, provincie Overijssel, telefoon 038 499 92 23 of bij spoedvragen buiten kantooruren 06 18 30 00 03

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.