Brandbrief aan de bewoners Rossum, Lemselo en Volthe.

BRANDBRIEF.

Beste inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe,

Langs deze onpersoonlijke weg willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen.

De Stichting Dorpsraad heeft sinds de oprichting op 25-11-1982 verschillende leden en bestuursleden zien komen en gaan. Iedereen heeft op zijn eigenwijze een bijdrage geleverd om de leefbaarheid in ons dorp te behouden c.q. te verbeteren.

De Dorpsraad is een overleg- en adviesorgaan die gezamenlijk tracht met de bewoners de woon- en leefomgeving te verbeteren en op zijn minst te behouden. Dit kun je alleen maar bewerkstellen door gevraagd of ongevraagd de overheid, verenigingen en instellingen van advies te dienen.

Om de bovengenoemde doelstelling te kunnen realiseren heb je leden nodig die zitting willen nemen in de Dorpsraad.

En hier wringt zich namelijk nu de schoen. De afgelopen jaren zijn we als Dorpsraad gehalveerd, op dit moment hebben we nog maar 4 leden, incl. twee bestuursleden. Medio 2014 zullen er nog eens 2 a 3 leden vertrekken. U begrijpt dat dit voor de continuïteit en de slagvaardigheid van de Dorpsraad niet ten goede komt. Er zijn nog voldoende projecten die continue aandacht vragen, denkende bijvoorbeeld aan bouwen voor onze toekomst zoals sociale huur- en/of koopwoningen. De jeugd heeft immers geen mogelijkheden in Rossum om aan een starterswoning te komen.

Onze noodkreet richten we dan ook aan alle bewoners van Rossum, Lemselo en Volthe.

Hebben de bewoners van Rossum, Lemselo en Volthe behoefte aan een Dorpsraad die slagvaardig kan blijven? Wordt dan lid van deze raad en bezoek eens de openbare vergaderingen die altijd de 2e. woensdag van de maand wordt gehouden in het Kulturhus. Of meld u zich aan bij een van de leden van de Dorpsraad: Cecile Beld, Mirjam Lotgerink, Rob vd Weerd en André Maathuis. We zijn graag samen met u betrokken bij Rossum, Lemselo en Volthe.

Willen we een actieve of inactieve Dorpsraad?

Laat het ons weten.

André Maathuis

Voorzitter Dorpsraad

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.