Brandbrief aan de bewoners Rossum, Lemselo en Volthe.

BRANDBRIEF. Beste inwoners van Rossum, Lemselo en Volthe, Langs deze onpersoonlijke weg willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen. De Stichting Dorpsraad heeft sinds de oprichting op 25-11-1982 verschillende leden en bestuursleden zien komen en gaan. Iedereen heeft op zijn eigenwijze een bijdrage geleverd om de leefbaarheid in ons dorp te behouden c.q. […]

Sociale woningbouw in Rossum, is dat mogelijk??

DRINGENDE OPROEP AAN POTENTIËLE WONINGZOEKENDE!! Heeft u behoefte aan sociale huur- of koopwoningbouw? Laat het ons weten en maak het kenbaar! Hierbij willen wij alle bewoners van jong tot oud van Rossum, Lemselo en Volthe oproepen om hun woonwensen kenbaar te maken aan de gemeente Dinkelland, woningstichting en dorpsraad. Waarom deze oproep? De woningstichting St. […]

Aanpak verkeersveiligheid op de provinciale weg N736

Persbericht Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel, gemeente Dinkelland, Politie en Dorpsraad Rossum, Lemselo en Volthe. Zwolle, 17 mei 2013 Aanpak verkeersveiligheid op provinciale weg N736 Oldenzaal-Ootmarsum Verbeteren zichtbaarheid kruispunten en snelheidscontroles Door snelheidscontroles en het verbeteren van de zichtbaarheid van kruispunten door bijvoorbeeld het plaatsen van schrikhekken met rood-witmarkering en verlichting […]

Koningslinde voor Rossum

We hebben in samenspraak met het Oranjecomité een geschikte locatie voor het planten van een Koningslinde gevonden. Deze is aangeboden door de gezamenlijke gemeenten Tubbergen en Dinkelland in het kader van de troon overname van prins Willem-Alexander.   We danken alle mensen van Rossum, Lemselo en Volthe die suggesties hebben aangedragen. De uiteindelijke keuze is […]

Noaber overleg kernraden gemeenten Tubbergen en Dinkelland

PERSBERICHT Op woensdagavond 27 februari 2013 hebben de kernraden van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland een eerste gezamenlijk overleg gevoerd. Dit overleg is een logisch gevolg op de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Afgevaardigden van maarliefst 16 van de 19 kernraden waren aanwezig bij “De Oale Kroesch” in Fleringen evenals […]

Tips om woning inbraak te voorkomen!

Bel 112 als elke seconde telt. 0900-8844 Geen spoed, wél politie Woninginbraak kan een grote impact hebben op uw gevoel van veiligheid. Er zijn vreemden in uw huis geweest, ze hebben aan uw bezittingen gezeten en misschien waardevolle spullen meegenomen. Helaas komt woninginbraak regelmatig voor. De politie doet er veel aan om inbrekers op te […]

Prikpost in Rossum

Vanaf  20 september 2012 start Medlon met een pilot met een prikpost in Rossum.  De duur van deze pilot zal ongeveer 3 maanden zijn. Elke donderdagmorgen vanaf 20 september a.s. wekelijks tussen 08.00 en 09.00 uur begint Medlon met een prikpost in het Kulturhus de CoCeR. Deze prikpost is mede door Kulturhus Rabo de CoCeR […]

30 km zone kern Rossum

MATIG UW SNELHEID, WANT…….. De burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland  hebben in een verkeersbesluit op 3 juli jl. vastgesteld dat binnen de bebouwde kom in Rossum een snelheid limiet geldt van 30 km per uur. In de 30 km zone echter is bewezen dat veel kinderen en ouderen worden aangereden door automobilisten, ook door […]

Veiligheid voor alles………

De gemeente Dinkelland gaat in week 29 herkenning palen plaatsen bij de lagerschool aan het Thijplein en de Thijstraat om de automobilisten  te waarschuwen dat hier veel jonge kinderen spelen en oversteken tijdens schooltijden. Situatie schets