Ontwerp-bestemmingsplan Rossum-Noord

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 31 januari 2014 het volgende ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt:

Het ontwerp-bestemmingsplan “Rossum-Noord”.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van maximaal 40 nieuwe woningen mogelijk te maken aan de noordzijde van Rossum.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2014 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke websitewww.dinkelland.nl/actueel/bekendmakingen/.
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0301.

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.