Ontwerp-bestemmingsplan Rossum-Noord

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 31 januari 2014 het volgende ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt:

Het ontwerp-bestemmingsplan “Rossum-Noord”.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van maximaal 40 nieuwe woningen mogelijk te maken aan de noordzijde van Rossum.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 januari 2014 voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke websitewww.dinkelland.nl/actueel/bekendmakingen/.
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1774.ROSBPSCHOLTEN-0301.

Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met M. Proper van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Eén reactie

  1. De gemeente heeft in samenspraak met de dorpsraad de ambitie uitgesproken om Diezelkamp af te ronden. De programmering zoals aangegeven is juist. Om uiteindelijk kavels te kunnen uitgeven zal het bestemmingsplan moeten worden herzien. Momenteel bereiden wij de ruimtelijke procedure ambtelijk voor, waarna het college een formeel besluit kan nemen over de gewenste afronding van Diezelkamp. Het conceptbestemmingsplan is opgesteld en wordt momenteel door ons beoordeeld. Het bestemmingsplan zal daarna als ontwerp ter inzage worden gelegd. Wij zullen dit bekendmaken in de DinkellandVisie. Een ieder kan dan het ontwerp van het plangebied inzien. Vervolgens zullen wij het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad om te laten vaststellen. De procedure duurt in het gunstigste geval ongeveer een half jaar. Daarna zullen wij het plangebied bouwrijp maken en vervolgens uitgeven. Wij streven onderstaande planning na.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.