Wat vindt u van het Thijplein?

Wij vragen uw mening:

Er is sinds de herinrichting van het Thijplein veel veranderd in de kern.
De kermis is verplaatst naar de rand van het dorp, de nieuw te bouwen school zorgt voor een ander beeld, de kerkrenovatie is in een vergevorderd stadium.
Binnen het dorp horen we verschillende geluiden over het Thijplein/ de dorpskern. De een is ermee tevreden, maar wij hoorden vooral de vraag of het niet anders kan.

Er zijn al mensen bereid gevonden om zich hiervoor in te zetten.
Deze projectgroep heeft afgelopen maand een eerste bijeenkomst gehad.
Deze groep is benieuwd naar uw mening.
Aan de hand van o.a. foto’s, sfeerbeelden, een plattegrond kunt u uw mening en ideeën kenbaar maken.
Wat zou u in de toekomst graag willen zien?
Al deze informatie gaan we verwerken en nemen we mee in het overleg met de nodige instanties.

Wat vindt u ervan en hoe wilt u het Thijplein graag zien in de toekomst?
Dit kon u aangeven op de inloopavond op donderdag 19 november in kulturhus de CoCeR.

Heeft u deze bijeenkomst gemist, dan kunt u uw ideeën kenbaar maken bij info@dorpsraadrossum.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.