Werkwijze

Hieronder staat de werkwijze van de Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe beschreven.
Visie en doelstelling

Ons motto is:
MET, VOOR & DOOR alle inwoners van Rossum, Lemselo & Volthe

MET betrokkenheid voor onze eigen woonomgeving
VOOR de leefbaarheid van Rossum Lemselo Volthe
DOOR te verbinden en ondersteunen

Het belang van de leefbaarheid van Rossum, Lemselo en Volthe wordt binnen alle activiteiten van de Dorpsraad voorop gesteld. Dit proberen we te bereiken door verbindingen te leggen, tussen inwoners, buurtschappen/wijken, ondernemers en verenigingen van Rossum. En waar nodig te ondersteunen. Samenwerken aan de leefbaarheid van Rossum, Lemselo en Volthe.

Taken dorpsraad
  • Inventariseren wat er leeft in het dorp / wat de behoeften van de inwoners zijn t.a.v. het wonen en leven in Rossum.
  • Spreekbuis voor inwoners richting de gemeente en andersom.
  • Initiëren of ondersteunen van mogelijke projecten die het dorpsbelang behartigen.
    Dit kunnen projecten zijn op gebied van diverse thema’s, zoals wonen, openbare ruimte, zorg, veiligheid, verkeer etc.
  • Het beheren van financiële en materiële middelen van de stichting.

Leden

dorpsraad leden

vlnr:

John Eidhof – secretaris secretaris@dorpsraadrossum.nl

Hugo Mistrate Haarhuis – voorzitter voorzitter@dorpsraadrossum.nl

Els Vernooij – penningmeester penningmeester@dorpsraadrossum.nl

Erik Haarman – algemeen lid erik@dorpsraadrossum.nl