Sfeervol Thijplein

Er is sinds de laatste herinrichting van het Thijplein veel veranderd in de kern. De kermis is verplaatst naar de rand van het dorp, de nieuwe school zorgt voor een ander beeld, de kerkrenovatie is afgerond. Binnen het dorp horen we verschillende geluiden over het Thijplein, en hiermee ook de dorpskern. De een is ermee tevreden, maar wij hoorden vooral de vraag of het niet anders kan.

Projectgroep Thijplein

Naar aanleiding van de inloopavond op 19 november 2015 in Kulturhus de CoCeR is er een projectgroep Thijplein opgericht. Deze projectgroep bestaat uit omwonenden, architecten en afgevaardigden vanuit de Dorpsraad. De projectgroep wordt bijgestaan door Veiligheid en Verkeer en medewerkers vanuit de gemeente.

In de projectgroep wordt gesproken over onder andere de indeling, het ontwerp en verkeersveiligheid. Draagvlak is erg belangrijk gedurende dit project.

Visie Sfeervol Thijplein 2020!

Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Een groen en landelijk centrum voor de toerist. Een plein voor iedere inwoner van Rossum, Lemselo & Volthe. Een sfeervoller en veiliger Thijplein! Met dit doel is de inloopavond op 19 november 2015 georganiseerd. Nu, bijna twee jaar later, zijn er grote stappen gemaakt tot deze herinrichting. Middels dit bericht wil de projectgroep Sfeervol Thijplein u uitnodigen voor een inloopavond over de beoogde plannen.

De projectgroep Sfeervol Thijplein heeft de afgelopen jaren hard gewerkt in de aanloop tot de herinrichting van het plein. Er is veel samengewerkt met onder andere ondernemers, omwonenden, belanghebbenden en de gemeente Dinkelland. Het resultaat is een Visie Sfeervol Thijplein 2020!