Sfeervol Thijplein

Er is sinds de laatste herinrichting van het Thijplein veel veranderd in de kern. De kermis is verplaatst naar de rand van het dorp, de nieuwe school zorgt voor een ander beeld, de kerkrenovatie is afgerond. Binnen het dorp horen we verschillende geluiden over het Thijplein, en hiermee ook de dorpskern. De een is ermee tevreden, maar wij hoorden vooral de vraag of het niet anders kan.

Projectgroep Thijplein

Naar aanleiding van de inloopavond op 19 november 2015 in Kulturhus de CoCeR is er een projectgroep Thijplein opgericht. Deze projectgroep bestaat uit omwonenden, architecten en afgevaardigden vanuit de Dorpsraad. De projectgroep wordt bijgestaan door Veiligheid en Verkeer en medewerkers vanuit de gemeente.

In de projectgroep wordt gesproken over onder andere de indeling, het ontwerp en verkeersveiligheid. Draagvlak is erg belangrijk gedurende dit project.

Stand van zaken

Er zijn in 2016 grote vorderingen gemaakt in de aanloop tot de herinrichting van het Thijplein. Er zijn diverse overleggen geweest met onder andere de projectgroep Veiligheid & Verkeer en de gemeente Dinkelland.

Er zijn een aantal schetsontwerpen gemaakt waarbij diverse opties zijn weergegeven. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke speerpunten van deze projectgroep. De komende tijd zullen er diverse overleggen plaatsvinden met onder andere de gemeente om de mogelijkheden van deze herinrichting te bespreken. Blijf onze sociale media en website volgen!