Veiligheid en Verkeer

Het is erg belangrijk dat iedereen in Rossum, Lemselo & Volthe zich veilig voelt. Een prettige en veilige leefomgeving zijn hierbij onmisbaar. Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe zet zich in voor deze veilige leefomgeving. Door middel van gerichte aanpak en het overleggen met verschillende actoren zoals de politie, gemeente, verenigingen, organisaties en burgers kan de veiligheid, en hiermee het veiligheidsgevoel, worden verbeterd. De Dorpsraad is spreekbuis van en naar inwoners richting diverse organisaties omtrent veiligheid.

 

   Wijkagent
   Wat kunt u doen

Integrale aanpak tegen overlast

En dan staat er in een Rossum een prachtig nieuw schoolgebouw. In het parochieblad van 16 juni 2017 is er een noodkreet gedaan door het team van basisschool de Kerkewei. Helaas blijven er klachten uit de omgeving komen. De klachten bestaan uit geluidsoverlast, met name op het pannaveldje, vernielingen rondom het gebouw en klimmen op het dak. Nu de school schuine daken heeft lukt het de jeugd erop te komen.

De schoolleiding, dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe en de wijkagent hebben samen naar mogelijkheden gekeken om hier iets aan te doen.

Als wijkagent zou ik graag zien dat er op het moment van overlast gebeld wordt met 0900-8844. Te vaak ontvang ik pas dagen na het voorval een mailtje van bijvoorbeeld omwonenden of anderen die iets gezien hebben.

Met namen van overlastgevers kunnen we hen, desnoods in het bijzijn van hun ouders aanspreken, en zo nodig proces verbaal opmaken. Het zou jammer zijn dat er bijvoorbeeld bordjes als ‘verboden toegang’ geplaatst moeten worden. De politie heeft inmiddels vaak gecontroleerd, maar dan zul je net zien… We hebben dan ook de hulp van u nodig, zowel omwonenden als toevallig passanten, maar vooral de inwoners uit Rossum.

WhatsApp-groep
Bij het signaleren en alarmeren van overlast zijn de ogen en oren van omwonenden van groot belang! Ons gezamenlijke voorstel is om een WhatsApp groep op te richten voor omwonenden. Wij vragen dan ook dat wanneer u overlast ondervindt of omwonenden bent van de school, dit aangeeft bij één van onderstaande partijen. Hierbij willen wij faciliteren in het opstarten van een WhatsApp groep.

 

Basisschool de Kerkewei
Directie

Politie
Hannie Jansen (wijkagent)

Dorpsraad Rossum, Lemselo & Volthe
Marc Smellink (lid Veiligheid)

Verkeersveiligheid Father Raatgerstraat

Naar aanleiding van onveilige verkeerssituaties in de Father Raat- gerstraat hebben omwonenden een actiegroep opgezet. De bevindingen van deze actiegroep zijn door hen kenbaar gemaakt bij de gemeente. Hierop is, samen met de wethouder, een gesprek gevoerd over de verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft inmiddels borden geplaatst aan de Father Raatger- en Thijstraat. Enkele andere maatregelen, zoals het vervangen van de ‘bollen’ in de Father Raatgerstraat zijn besproken en wachten op goedkeuring. Veiligheid en Verkeer denkt mee over dergelijke maatregelen om de veiligheid te bevorderen in de Father Raatgerstraat en Thijstraat: met name in combinatie met de herinrichting van het Thijplein en de ontwikkelingen van Rossum-Noord en ‘Plan Vos’ is dit zeer belangrijk.