thijplein planten

Thijplein 2.0 gaat in uitvoering

Na veel passen en meten hebben we een akkoord over de daadwerkelijke uitvoering van het Thijplein. Wegenbouw Lansink start op maandag 11 september met de uitvoering en vanaf dan is het Thijplein voor doorgaand verkeer afgesloten tot eind 2023.

Door een gefaseerde uitvoering en tijdelijke toegangen zorgt Wegenbouw Lansink ervoor dat iedereen bereikbaar blijft en de omgevingspartijen worden hier separaat over geïnformeerd door uitvoerder Tom ter Beek (06-51233652).

Tijdens de eerste fases (t/m oktober) blijft het deel van het Thijplein voor de school en de weekmarkt intact en bereikbaar vanaf de kant van Hutten.
Het is de bedoeling dat het straatwerk voor het eind van het jaar gereed is (groenwerkzaamheden worden later in het plantseizoen uitgevoerd).

Struikroven
De gemeente wil verenigingen en inwoners de gelegenheid geven om voorafgaand aan de opruimwerkzaamheden bestaande planten, struiken, heesters en bomen te ‘redden’ onder de naam Struikroven. Graag daarvoor afstemming zoeken met Ivo Mollink op 06-11604231 of ivo.mollink@im-inframanagement.nl.

thijplein planten
thijplein planten