Veldkeien gezocht voor Thijplein 2.0

De werkzaamheden aan het Thijplein vorderen gestaag. Nieuwsbrief 2 staat op de dorpsapp en ligt in de het Kulturhus.

Voor de verfraaiing van het plein en de veiligheid van o.a. de schoolgaande kinderen, zijn we nog op zoek naar veldkeien.

Enkele Rossummers hebben al een steen beschikbaar gesteld maar er zijn nog extra stenen nodig.

Mocht u één of meerdere veldkeien beschikbaar willen stellen dan kunt u contact opnemen met Ivo Mollink 06-11604231 of Michiel Lammerink 06-20426649.

Werkgroep Thijplein 2.0