In memoriam – Werner Kleine Punte

Wij zijn geschokt door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Werner Kleine Punte Sinds 2013 was Werner lid van de dorpsraad. Eerst als regulier lid en sinds 2014 als voorzitter. Wij hebben Werner leren kennen als een betrokken mens, waarbij eerlijkheid en rechtvaardigheid hoog in zijn vaandel stonden. Als voorzitter zorgde hij voor een open […]

Groep 8 weer Supporter van Schoon

Op vrijdag 8 april heeft de dorpsraad een schoonmaakmiddag georganiseerd i.s.m. met basisschool De Kerkewei, met ondersteuning van de gemeente. Lees hier meer…

Wie helpt met Natura2000

De ontwikkelingen mbt Natura 2000 zijn ook voor Rossum, Lemselo, Volthe van belang. Maar met de huidige bezetting kunnen we niet alles bijhouden. Vandaar onze oproep: Wie wil ons op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen van Natura 2000? We vragen u als er belangrijke ontwikkelingen zijn, deze in de maandelijkse overleg door te […]

Breng pand Vos in beweging. Wat zijn uw woonwensen?

Zoals menigeen weet, is pand Vos een tijdje terug in handen gekomen van aannemersbedrijf Niehof. Daarnaast hebben ze ook een kavel voor een vrijstaande woning aan de Oranjestraat. Niehof heeft de dorpsraad gevraagd te onderzoeken, waar concreet behoefte aan is. Daarom, voor iedereen met een woonwens, jong en oud: WAT ZIJN UW WOONWENSEN? LAAT HET […]

Wat vindt u van het Thijplein?

Wij vragen uw mening: Er is sinds de herinrichting van het Thijplein veel veranderd in de kern. De kermis is verplaatst naar de rand van het dorp, de nieuw te bouwen school zorgt voor een ander beeld, de kerkrenovatie is in een vergevorderd stadium. Binnen het dorp horen we verschillende geluiden over het Thijplein/ de […]

Aanpassing bestemmingsplan Rossum-Noord

Dinkelland moet bestemmingsplan voor bouw 40 woningen Rossum-Noord aanpassen – Dit bericht komt van de website van RTV-Oost d.d. 26 februari 2015. De gemeente Dinkelland moet het bestemmingsplan voor 40 woningen in Rossum-Noord hoogstwaarschijnlijk gaan repareren. Dit bleek donderdag tijdens een zitting bij de Raad van State. De woningen komen te dicht bij een melkveehouderij […]

Brug bij de beek in Rossum

Afgelopen week heeft Waterschap Vechtstromen een brug geplaatst aan de Wilhelminastraat. Deze is bedoeld voor het veiliger schoonmaken van de beek door werknemers van de waterschappen. Er wordt namelijk erg veel rotzooi in de beek gevonden. Zoveel, dat bij regenachtig weer nagenoeg dagelijks de duikers moeten schoonmaken, ter voorkoming van overstroming Dagelijks! Best iets om […]

Verslag jaarvergadering 8 April 2014

Op dinsdag 8 April hebben we in de grote zaal van het Kulturhus de jaarvergadering gehouden. Het was een goede opkomst en er werd actief meegedacht. Enkele punten die besproken zijn, willen we u onder de aandacht brengen. Energieloket De presentatie werd verzorgd door Zienergie. Dit bedrijf is door de gemeente aangesteld om zo goed […]

Ontwerp-bestemmingsplan Rossum-Noord

Burgemeester en wethouders van Dinkelland maken bekend dat met ingang van 31 januari 2014 het volgende ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt: Het ontwerp-bestemmingsplan “Rossum-Noord”. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van maximaal 40 nieuwe woningen mogelijk te maken aan de noordzijde van Rossum. Ter inzage Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt […]

Informatie bijeenkomst in het Kulturhus door de gemeente Dinkelland 28 oktober 2013

De gemeente houdt op maandag 28 oktober 2013 om 19.30 uur in het Kulturhus in Rossum voor de aanwonenden van De Hersmole een informatie avond inzake het rooien van de Acaciabomen en de zorgplicht voor nieuwe herplant. De bewoners van De Hersmole worden schriftelijk uitgenodigd voor deze avond door de gemeente Dinkelland . Belangstellenden zijn […]